Ponude koje u tehničkom smislu rešavaju probleme kojima se bavimo, naplaćujemo po važećem cenovniku

NedermanNederman se već više od pola veka posvećuje poboljšanju uslova na radnim mestima u industriji. Proizvodi firme Nederman su napravljeni u skladu sa najvišim standardima, sa najvažnijim ciljem poboljšanja radnih mesta u industriji i proizvodnji, za dobrobit radnika i njihovih poslodavaca. Zdravlje i sigurnost su najvažniji svuda u svetu.

 

Nederman grupa ima 5 oblasti poslovanja:

 • Zahvatanje zagađivača na izvoru, koje vodi računa o zagađenju, pre nego što ono dopre u zonu disanja.
 • Sistemi sa visokim vakuumom, sa visokom snagom odsisavanja zagađivača.
 • Radni stolovi, gde nudi odsisne komplete za zahvatanje i filtraciju isparenja i gasova.
 • Odsisavanje izduvnih gasova, bavi se izduvnim gasovima iz vozila koja rade u zatvorenom prostoru.
 • Doprema i distribucija medija, dovodi gasove, fluide i energiju na ergonomski korektan način.
 • Zahvatanje na izvoru je grupacija koja se bavi opremom za zaštitu okoline koja je laka za korišćenje i uz to povećava produktivnost. Iskustvo je potvrdilo naš stav da produktivnost raste u radnoj sredini koja dobro funkcioniše i koja je bez zagađivača. Jedini uslov za funkcionisanje je potreba za opremom koja mora biti laka za upotrebu. Kako je oprema Nederman konstruisana zajedno sa onima koji je koriste, lakoća u radu je optimalna.

  Odsisavač isparenja - Nederman Original se koristi za prečišćavanje vazduha u hiljadama radionica vie od 20 godina. Posebno je konstruisan za male prostorije sa niskim tavanicama, a upotrebljava se i na mobilnim odsisnim uređajima.

  Filtercart je kompaktan i mobilni odsisivač isparenja sa ugrađenim filterom.

  FilterMax je modularni filter za odsisne sisteme koji ima dovoljno kapaciteta za celu radionicu.

  Ventilatori Friskus su snažni portabl odsisni ventilatori za različite primene.

  Grupa Sistemi za visoki vakuum je specijalizovana za rad sa opremom za duboke vakuume, za odsisavanje prašine i isparenja u industrijskim procesima. Proizvodni program obuhvata kako uređaje koji se primenjuju u fiksnim instalacijama, tako i portabl uređaje. Duboko vakuumski sistemi nude multi-funkcionalnost. To znači da oprema Nederman može biti primenjena za bilo koju instalaciju odsisavanja.

  Odsisavanje na izvoru sa visokim vakuumom je efikasan način za zahvatanje prašine i isparenja pre nego to dođu do vas. Koristite to za:

   • Odsisavanje isparenja od zavarivanja: Isparenja od zavarivanja sadrže mnogo opasnih materija. Odsisati ih pre nego što dođu do radnika je najefikasniji način za ostvarivanje zdrave radne sredine.
   • Odsisavanje prašine od brušenja, poliranja, sečenja: Brusna prašina može biti veoma teška za hvatanje na uobičajene načine. Sa dubokim vakuumom to je lako, prašina se hvata na samom mestu nastanka, pre nego što napravi bilo koji problem neposrednom rukovaocu ili njegovim kolegama.
   • Čišćenje: Korišćenje tradicionalnih načina čišćenja može stvoriti uskovitlane oblake prašine. Korišćenjem duboko vakuumskih sistema neželjene materije se uklanjaju jednom za svagda.
   • Odsisavanje metalnih opiljaka: Sa metalnim opiljcima se i ostali fluidi odstranjuju sa mašina na mnogo bolji način nego tradicionalnim metodama čišćenja. Na taj način se izbegavaju povrede očiju i širenje uljnih isparenja, smanjuju se potrebe za održavanjem i sprečavaju nepotrebni zastoji proizvodnje.
   • Odsisavanje drvene piljevine i strugotine: Naša nova proizvodna linija srednje vakuumskih sistema je projektovana posebno za rad sa laganom prašinom i strugotinom. Sposobnost podešavanja kapaciteta odsisavanja radi uštede energije, smanjuje takođe i nepotrebnu buku. Odsisavanje je vezano za fiksirane proizvodne mašine, tako da se prašina hvata na izvoru a ugrađene regulacione klapne omogućavaju čišćenje nakon završene smene sa radnih stolova i sa poda.
   • Odsisni kompleti za radne stolove nude korisnicima kompletno filtersko rešenje, sa različitim mogućnostima zahvatanja zagađenja. Podeljive odsisne haube omogućavaju korisnicima da izaberu najpogodniji radni položaj za različite primene odsisavanja.

  Odsisni komplet, zajedno sa jedinstvenom fleksibilnom odsisnom rukom tip FX32, u kompletu sa regulacionom klapnom i obrtnim nosačem, koristi se u školama, laboratorijama, u industriji elektronike, u medicini i u salonima lepote širom sveta. Njegova kompaktnost omogućava efikasno i lokalizovano postavljanje odsisavanja tamo gde je prostor veoma cenjen.

  Sistemi odsisavanja izduvnih gasova su projektovani za najrazličitije primene u praksi. Rad i testiranje motora sa unutrašnjim sagorevanjem i radionicama za vozila, centrima za tehnički pregled, hitnim službama i proizvodnim postrojenjima, je svakodnevna potreba u mnogim državama. Bez sistema za odsisavanje izduvnih gasova, većina od tih radnih sredina bi bila opasna za zdravlje ljudi koji tu rade. Nedermanovi viseći odsisni sistemi hvataju štetne izduvne gasove direktno na izlazu iz izduvne cevi (auspuha), bez remećenja rada motora. Nederman nudi različite tipove odsisivaa izduvnih gasova, u rasponu od standardnih proizvoda do tehničkih najnovijih, specijalno konstruisanih sistema. U ponudi su rešenja za svaki tip vozila.

  U dopremi medija se koristi opružni mehanizam za pogon servisnih doboša na jednostavan, efikasan i, iznad svega, ekonomičan način za rad sa crevima i kablovima u fabrikama i radionicama.

  Manje habanja i trošenja: Habanje i trošenje creva i kablova je uglavnom posledica mehaničkih oštećenja. Ostavljena na podu, vrlo verovatno će biti pregažena viljuškarem, a kasnije dalje oštećena paletama, odsečcima i otpadom koje se najčešće baca na njih.

  Povećanje efikasnosti: Servisni doboši smanjuju utrošeno vreme za uzimanje i pripremu alata. Lagani alati se mogu ostaviti da vise spremni na crevima ili na kablovima, pa ih je veoma lako dohvatiti kada su potrebni.

  Lakše čišćenje: Mnogo je teže održavati čistoću u radionici gde je pod prekriven prepletenim crevima i kablovima. Sa servisnim dobošima pod se održava čistim i urednim.

  Manje rizika od nesreća: Statistike pokazuju da je saplitanje najčešći uzrok nesreća u industriji; 10 puta više nego od elektrine struje. Isprepletana creva i kablovi na podu su opasni i veoma često su uzrok ličnih povreda.

  Bolja radna sredina: Investiranje u poboljšanje radne sredine obično se višestruko isplati. Servisni doboši, balanseri i zakačaljke za zastore su proizvodi koji svi doprinose sigurnijoj radnoj sredini, u kojoj su nesreće i uobičajene povrede (uganuća) svedene na minimum.

 

Naše mogućnosti:

 • Rešavanje specifičnih problema

  Stručnost i iskustvo garantuju kvalitet usluga koje pruža Filtrotehnika Beograd.

 • Rezervne filterske patrone

  Bez obzira na vrstu i proizvođača otprašivača sa patronama, u mogućnosti smo da ponudimo odgovarajuće rezervne filterske patrone.

 • Kontrola vlažnosti vazduha

  Za kontrolu vlažnosti vazduha, Filtrotehnika nudi širok asortiman opreme i uređaja garantovanog kvaliteta, uz konsultacije za njihovu primenu.

 • Sistem industrijske ventilacije

  Funkcionisanje sistema industrijske ventilacije se često ocenjuje kao neuspešno i nepouzdano.