Montaža opreme i instalacija sistema, servis i održavanje, puštanje u rad, balansiranje i podešavanje parametara sistema

Ime Pozicija Telefon Opština Država Država
Milan Ivković dip.inž.maš. Odsek: Montaža opreme i instalacija sistema, servis i održavanje, puštanje u rad, balansiranje i podešavanje parametara sistema (+381)11 2 648 731