ATEX - Atmospheres Explosibles

Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (Sl. glasnik br. RS 1/13) propisuje karakteristike opreme i sistema za otprašivanje koji se koriste za potencijalno eksplozivne prašine. Takodje, dispozicija i konstrukcione karakteristike moraju biti u skladu sa istim propisima. Pravilnik je u saglasnosti sa evropskim direktivama: 94/9/EC, ATEX direktiva koja se odnosi na opremu (tiče se proizvođača opreme) i 1999/92/EC, ATEX direktiva koja se odnosi na radni prostor (tiče se korisnika, tj. vlasnika).

 

Na ovom linku možete naći bazu podataka opasnih materija i eksplozivnih prasina. Institut IFA Nemacka.

Na sledećim linkovima možete pronaći:

Omaha plant explosion.

Sample Dust Explosion Imperial Sugar - Georgia.

Explosion venting and Indoor venting.

Na sledećim linkovima možete pogledati video:

Combustible Dust: An Insidious Hazard.

Video Nederman ATEX Compliant Solutions.

Video Wood processing industry: ATEX Process Extraction

 Ink Dust Explosion - Case Study