• VTEM Image Show

  Industrijska ventilacija

  Filtrotehnika inovativnom tehnologijom poboljšava život ljudi, poboljšava performanse mašina i uređaja i štiti životnu sredinu. Firma koju pokreće tehnologija, nudi ništa manje nego najbolja rešenja za uklanjanje prašine, gasova i isparenja. Najveća energetska ušteda i visok kvalitet filterskih proizvoda su garantovani.
 • VTEM Image Show

  Odsisavanje gasova

  Hvatanje prašine i isparenja na samom izvoru pomoću različitih fleksibilnih odsisnih ruku, ili pomoću odsisnih doboša, koji su oblikom i dimenzijama prilagođeni radnom prostoru. Vakuumski transport prašine i gasova do prečistača i emitovanje čistog vazduha u atmosferu.
 • VTEM Image Show

  Kontrola vlažnosti

  Oprema i sistemska rešenja koja kontrolišu vlažnost i temperaturu vazduha, uklanjaju vlagu, ostvaruju rekuperaciju energije i vrše evaporativno hlađenje i to za potrebe komfora u objektima, za potrebe proizvodnih procesa i radi zaštite životne sredine.
 • VTEM Image Show

  Servis i održavanje

  Naše kvalifikovano i stručno osoblje servisira i održava energetski efikasne sisteme tretmana vazduha u oblasti industrijske ventilacije i kontrole vlažnosti. U tome imamo podršku preko globalne servisne mreže, radi ostvarivanja optimalnih performansi uz minimalne troškove.
 • VTEM Image Show

  Filterski elementi

  Bez obzira na vrstu i proizvođača otprašivača sa patronama, u mogućnosti smo da ponudimo odgovarajuće rezervne filterske patrone. Filterske patrone koje mi isporučujemo (Donaldson Torit DCE) imaju duži vek trajanja, veću efikasnost i veću uštedu energije od svih ostalih.

Kontrola vlažnosti vazduha

MuntersZa kontrolu vlažnosti vazduha FILTROTEHNIKA nudi širok asortiman opreme i uređaja različitih proizvođača i garantovanog kvaliteta, uz konsultacije za njihovu primenu

FILTROTEHNIKA nudi opremu različitog kvaliteta i nivoa cena za rezidencijalnu, komercijalnu ili industrijsku primenu, kao i sistemska rešenja za kontrolu relativne vlažnosti i temperature vazduha, kojima se uklanja vlaga, vrši rekuperacija energije, ili vrši ovlaživanje vazduha i evaporativno hlađenje, u kućama/stanovima i objektima za potrebe komfora i za potrebe proizvodnih procesa.

Prisustvo vlage (vode u obliku vodene pare) u vazduhu se ne vidi, ali se oseća i može da se prati merenjem ili promenom agregatnog stanja vode u vazduhu. Uklanjanje viška vodene pare iz vazduha može da se vrši hlađenjem, pri čemu se vrši kondenzacija vodene pare na isparivaču rashladnog uređaja - ali samo do temperature (najčešće) od +5oC, ili na principu sorpcionog kontinualnog sušenja vazduha (Muntersov princip), pri čemu se vodena para iz vazduha vezuje na nivou molekula kohezionim silama za higroskopni materijal – što  omogućava efikasnu kontrolu vlažnosti vazduha do temperatura (nižih) od -400C (na pr. u hladnjačama i tunelima za zamrzavanje).

Zavisno od primenjenog sorbenta (silica gel, zeoliti ili molekularna sita) mogu se na ovaj način iz vazduha selektivno izdvajati i druge pare (na pr. rastvarača) i gasovi. Za reaktivaciju se koristi topao vazduh zagrejan električnim, parnim ili gasnim grejačima.

Standardni uređaji koje FILTROTEHNIKA nudi mogu biti prenosni (kapaciteta od 50 do 300 m3/h suvog vazduha) i pokretni ili stabilni kapaciteta do 15.000 m3/h  koji su pogodni za obezbeđenje idealnih uslova za proizvodnju i skladištenje najrazličitijih proizvoda 365 dana godišnje.

Mobilni autonomni sušači na bazi hlađenja kapaciteta do 1.000 m3/h suvog vazduha namenjeni za održavanje vlage u zagrevanim skladištima i pumpnim stanicama, dok su stabilni uređaji većeg kapaciteta namenjeni specijalno za održavanje vlage u bazenima, koji se  mogu se koristiti i za dogrevanje vode u bazenu.

Sistemi za sorpciono sušenje vazduha kapaciteta od 1.000 do 60. 000 m3/h su prefabrikovane kompletne klima komore (u standardnoj ili higijenskoj izvedbi) opremljene sa svim elementima za kondicioniranje vazduha, namenjeni su  većim proizvodnim pogonima gde je potrebno precizno održavanje temperature i vlažnosti vazduha u propisanim granicama